^ Повратак на врх

Распоред одржавања наставе

Учење на даљину

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави , родитељи могу добити позивом  на број телефона

011 / 735-05-57

Кувајте са нама

Aktivi i timovi

1. STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJ ŠKOLSKOG PROGRAMA
Stručni aktiv za razvoj školskog programa čine sledeći članovi:
1. Bojana Drinić - rukovodilac aktiva
2. Svetlana Vukša – nastavnik
3. Danijela Popović – nastavnik
4. Dragan Vucelja - nastavnik
5. Senka Stojanov - nastavnik
6. Sanja Sekulić - nastavnik
7. Predrag Nemarović - nastavnik

2. STRUČNI AKTIV ZA RAZVOJNO PLANIRANjE
Stručni aktiv za razvojno planiranje čine:
1. Isidora Birinji – v.d.direktora
2. Ana Spasojević – nastavnik – rukovodilac Aktiva
3. Jelena Radić – pedagog
4. Teodora Maletić – nastavnik
5. Srđan Bundalo – nastavnik
6. Dragan Vucelja – nastavnik

7. Gordana Rogulja - sekretar
8. Nebojša Vujin - nastavnik
9. Fedor Pušić predstavnik jedinice lokalne samouprave
10. Predstavnik Učeničkog parlamenta: Marijana Đurović

11. Član Saveta roditelja Josip Juhas

3. TIM ZA VREDNOVANjE I SAMOVREDNOVANjE RADA ŠKOLE
Tim za vrednovanje i samovrednovanje rada škole čine sledeći članovi:
1. Rukovodilac: Jelena Radić – pedagog
2. Jovana Vasiljev – nastavnik
3. Kata Đukić – nastavnik
4. Nebojša Vujin - nastavnik

5. Milena Jovičić - nastavnik
6. Marija Pavlović - nastavnik
7. Sanja Bizumić - nastavnik

4. TIM ZA ZAŠTITU DECE I MLADIH OD NASILjA, ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA
Članovi tima:
1. Isidora Birinji - v.d. direktora
2. Snežana Zečević – nastavnik
3. Milorad Ilić – nastavnik
4. Slavica Mundžić - nastavnik
5. Jelena Stojanović - nastavnik
6. Andrea Komazec – nastavnik
7. Branislava Turčenović – nastavnik

8. Radmila Stojanović - nastavnik
9. Milena Jovičić - nastavnik
10. Gordana Rogulja - sekretar
11. Đorđe Stojanović - nastavnik
5. TIM ZA INKLUZIJU
Tim za inkluziju čine sledeći članovi:
1. Jelena Radić – pedagog rukovodilac Tima
2. Jovana Vasiljev – nastavnik
3. Sanja Samii – nastavnik
4. Bojana Drinić – nastavnik
5. Sanja Sekulić - nastavnik

6. TIM ZA MEDIJSKU PROMOCIJU ŠKOLE
Tim za medijsku promociju škole čine sledeći članovi:
1. Teodora Maletić rukovodilac
2. Isidora Birinji - v.d. direktora
3. Srđan Bundalo
4. Zoran Praštalo

5. Radmila Stojanović
6. Ana Spasojević
7. Andrea Komazec
8. Jelena Stojanović
9. Dušan Đorđević

7. TIM ZA EKSKURZIJE
Tim za ekskurzije čine sledeći članovi:
1.Ivana Obranović - rukovodilac

2. Snežana Zečević
3. Teodora Maletić
4. Biljana Ristić
5. Milorad Ilić
6. Blaž Zmajić
7. Darko Jelić
8. Radmila Stojanović - nastavnik

8. TIM ZA KARIJERNO VOĐENjE I SAVETOVANjE UČENIKA
Tim za karijerno vođenje i savetovanje učenika čine pedagog škole i odeljenjske starešine trećeg i četvrtog razreda.
1. Jelena Radić, pedagog – rukovodilac Tima
2. Ivana Obranović
3. Aleksandra Janjić
4. Biljana Kuriš
5. Branislava Turčinović
6. Biljana Ristić

9. TIM ZA PROJEKTNO PLANIRANJE
1. Isidora Birinji - v.d. direktora
2. Branislava Turčenović - nastavnik i rukovodilac
3. Aleksandra Janjić
4. Kata Đukić
5. Biljana Kuriš
6. Gordana Rogulja
7. Biljana Ristić