^ Повратак на врх

Распоред одржавања наставе

Учење на даљину

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави , родитељи могу добити позивом  на број телефона

011 / 735-05-57

Кувајте са нама

Stručna veća

1. STRUČNO VEĆE ZA OBLAST PREDMETA SRPSKI JEZIK I STRANI JEZICI
Rukovodilac Stručnog veća: Kata Đukić
Članovi stručnog veća: Bojana Drinić (zamena za Draganu Zlatanović), Aleksandra Janjić (zamena za Plavšić Maju), Milana Rangelov, Senka Stojanov.

2. STRUČNO VEĆE EKONOMSKE GRUPE PREDMETA
Rukovodilac Stručnog veća: Biljana Ristić
Članovi stručnog veća: Svetlana Vukša, Teodora Maletić.

3. STRUČNO VEĆE ZA PREDMETE IZ OBLASTI KUVARSTVA
Rukovodilac Stručnog veća: Andrea Komazec
Članovi veća: Đorđević Dušan, Branislava Javorina, Sanja Sekulić

4. STRUČNO VEĆE ZA OBLAST PREDMETA DRUŠTVENIH NAUKA
Rukovodioc Stručnog veća:Sanja Samii
Članovi Veća: Milena Jovičić, Nebojš Vujin, Predrag Nemarović, Đorđe Stojanović, Snežana Zečević, Biljana Kuriš

5. STRUČNO VEĆE ZA OBLAST PREDMETA PRIRODNIH NAUKA
Rukovodilac Stručnog veća: Vesna Ninković
Članovi stručnog veća: Petar Gudurić, Ana Spasojević, Jelena Stojanović, Slavica Mundžić, Zoran Praštalo,Sanja Bizumić, Marija Pavlović, danijela Karaklić (Zamena Jovana Vasiljev)

6. STRUČNO VEĆE PREDMETA IZ OBLASTI POLjOPRIVREDA, PROIZVODNjA I PRERADA HRANE
Rukovodilac Stručnog veća: Radmila Stojanović
Članovi stručnog veća: Srđan Bundalo, Dragan Vucelja, Ivana Obranović, Branislava Turčenović