Школска акта и правилници

Правилник о понашању

 

Пословник о раду савета родитеља

 

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности

 

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

Статут школе