^ Повратак на врх

Распоред одржавања наставе

Учење на даљину

Додатне информације у вези са учењем на даљину, као видом подршке настави , родитељи могу добити позивом  на број телефона

011 / 735-05-57

Кувајте са нама

Ispitna pitanja

Godina/Smer

Predmet
Pitanja
Prva godina
Matematika Matematika1
Druga godina Matematika2
Treća godina Matematika3
Četvrta godina Matematika4
Sve godine Srpski jezik i književnost Srpski1234
Prva godina Kuvarstvo sa praktičnom nastavom


Kuvarstvo sa praktičnom nastavom1
Druga godina Kuvarstvo sa praktičnom nastavom2
Treća godina Kuvarstvo sa praktičnom nastavom3
Četvrta godina Kuvarstvo sa praktičnom nastavom4
Nauka o ishrani Nauka o ishrani
Biologija  Biologija
Prva godina  Fizika  Fizika1
Druga godina  Fizika2
Prva, treća, četvrta Engleski jezik Engleski134
Druga godina Engleski2
 Ekonomika i organizacija preduzeća  Ekonomika i organizacija preduzeća
Prva godina Građansko vaspitanje Građansko1
Druga godina Građansko2
Treća godina Građansko3
Četvrta godina Građansko4
Četvrta godina Hotelijerstvo Hotelijerstvo
Prva godina Istorija Istorija1
Druga godina Istorija2
Preduzetništvo Preduzetništvo
Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje
Treća godina Poznavanje robe Poznavanje robe
Psihologija Psihologija
Higijena Higijena
Prva, druga, treća godina Francuski jezik Francuski123
Vinogradarstvo Vinogradarstvo
Prva i druga godina Računarstvo i informatika Informatika1,2